Ерасмус+ Тренинг Курс Digital skills for youth workers, Банско, Бугарија 🇧🇬 09-19.10.2023

Кочани 06.12.2022

⬆️ Во текот на оваа соработка 5 преставници на нашата организација имаа можност да ги подобрат своите знаења, вештини и компетенции во областа на дигиталната технологија и да се стекнат со нови ИТ искуства.
⬆️ За време на соработката младинските работници имаа можност да се промовираат како младински лидери кои промовираат дигитална писменост со помош на младинска работа и не формално образование. Нашите младински лидери преку промоција на храна, пијалоци, песна и танци ја промовираа македонската култура и традиција и имаа можност да се доближат до ЕУ култура и традиција на останатите земји учеснички на проектот.
Сакаме да изразиме едно големо Благодарам до @walktogether_bulgaria организација со која што активно соработуваме веќе неколку години и која што нуди одлични можности за тренинг, едукација и соработка со помош на младинска работа и не формално образование.

СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ИДНИ ПОВИЦИ И АКТИВНО ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО ЕРАСМУС+ СОРАБОТКИТЕ!

ИСКРЕНО ВАШ

ЈЈ

Leave a Reply