Регионална Дискусија – “Подобрување на активните мерки за младинско вработување”

By May 18, 2021 September 10th, 2021 NGO
Штип, 14.05.2021
Преставници на нашата организација на 14.05 во Штип учествуваа во регионална дискусија во рамки на проектот “Подобрување на активните мерки за младинско вработување”.
Целта на настанот беа да се идентификуваат потребите за зајакнување на постојните политики и активни мерки за вработување на младите.
Настанот се одржа во конференциската сала на Правниот факултет УГД Штип.