Успешно реализирана работилницата Модул 2 – Методи за интеракција како да се справиме со конфликтни ситуации

By May 18, 2021 September 10th, 2021 NGO
16.05.2021 Кочани
Успешно реализирана работилницата – Методи за интеракција како да се справиме со конфликтни ситуации
Учесниците имаа можност да се запознаат со методите за интеракција преку презентаија и имаа можност да поставуваат прашања. Во следниот дел од активноста беше организирана сиумлација каде што учесниците поделени во 3 групи имаа можност да ги промовираат своите театрални способности и преку сценарио да промовираат идеа за решавање на конфликт од секојдневието.
Финалниот дел од работилницата беше посвете на рефлексија за анализа на постигнатите резултати – проверка на знаења преку Кахут квиз.

ЈУНАЈТЕД ЈУТ