Ерасмус+ Младинска размена ”Be healthy be smart, act through yoga art!” Ст Мартен, Кариби 🇵🇭

By December 21, 2022 NGO

Кочани, 21.12.2022

Youth exchange – Be healthy be smart, act through yoga art! Ст Мартен – Кариби 🇵🇭

6 Преставници на нашата организација 5+1 национален лидер за прв пат учествуваа во Ерасмус младинска размена во Карибите на тема заштита на ментално здравје до користење на јога како механизам за подигање на јавната свест за здрав живот. Ова беше прво наше искуство да учествуваме на Ерасмус+ проект надвор од Европа на повеќе од 8300 км далечина од дома. Искуството со природата, различниот животен стил и култура ќе остане засекогаш во меморијата на учесниците кои беа дел од оваа соработка и имаа можност да учествуваат во не формални активности кои промовираа спортски и активен живот.
 Во текот на проектот учествува млади од 4 ЕУ организации 🇲🇰🇭🇷🇵🇭🇩🇪. Во текот на соработката беа промовирани национални практики за заштита на ментално здравје и промоција на спорот како механизам за здрав живот.  Нашите претставници ја промовираа 🇲🇰 култура и традиција преку презентација на традиционални игри, храна и пијалоци. Во процесот на соработка беа промовирани национални практики за заштита на менталното здравје и промоцијата на спортот како алатка за здрав и активен спортски живот. Учесниците преку оваа соработка имаа можност и да се запознаат со можностите кои ги нудат ЕУ едукативни програми со цел да се стекнат со поголема мотивација да учествуваат во идни активности поддржани од Европската Унија.
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ
What is the project about?
The COVID 19 pandemic left a huge negative impact on the habits, socialization and health of the young people. The biggest target was the marginalized youth – young people with fewer opportunities who have limited opportunities for health support. The EPRS Report European Parliamentary Research Service shows
ALARMING results according to which it will be necessary to intervene as soon as possible for greater health care of the marginalized and their support in these times of crisis. In a Special Euro barometer survey conducted for the European Parliament between March and April 2021, people were asked what feelings best describe their current emotional status.

Во текот на културната посета на Ст Мартен учесниците имаа можност да се доближат до локалната култура и традиција но и да ги истражат околните острови и можности кои ѓи нудат Карибите. Учесниците имаа можност и да ги промовираат своите култури преку организација на културна вечер преставувајќи ѓи и македонската, германската и хрватската култура преку производи, танци, песна и национални игри и песна.

СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ИДНИ ПОВИЦИ И АКТИВНО ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО ЕРАСМУС+ СОРАБОТКИТЕ!

ИСКРЕНО ВАШ

ЈЈ

Leave a Reply