Ерасмус+🇪🇺 Младинска Размена Eco-rbit Порторож, Словенија 🇸🇮 12-20.12.2022

By December 22, 2022 July 13th, 2024 NGO
Кочани, 22.12.2022
Дисиминација и промоција на Ерасмус+ Младинска Размена Eco-rbit Portorož, SLOVENIA 🇸🇮 12-20 December 2022.
Во текот на оваа соработка младите учесници имаа можност да се стекнат со нови искуства вообласта на заштитата на животната средина, екологијата, климатски промени, еко практики, обновлива енергија и зелени навики. Преку оваа соработка тие ги промовираа проблемите со кои се соочува нашата земја, енормлното загадување на воздухот и уништувањето на природните ресурси – планини и шуми.
Во текот на оваа соработка младите учесници ги промовираа нашите позитивни национални практики во областа на заштитата на животната средина и климатските промени. Преку оваа соработка тие ги промовираа можностите кои ги нудри нашата организација во областа на промоција на зелени практики и методи за подигање на јавната еко свест и промоција на зелени активности преку не формалното образование.
Преку организирање на културни вечери младите учесници ја промовираа нашата култура и традиција претставувајќи ја преку македонски производи и културни вредности.

СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ИДНИ ПОВИЦИ И АКТИВНО ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО ЕРАСМУС+ СОРАБОТКИТЕ!

ИСКРЕНО ВАШ

ЈЈ

Leave a Reply