Ерасмус+ Младинска Размена The young minds solve the climate change, Берлин, Германија 10-19.03.2022 🇩🇪

By April 11, 2022 July 17th, 2022 NGO

Кочани 11.04.2022

5 преставници на нашата организација учествуваа во Ерасмус+ младинска размена во Берлин Германија во период од 10-19.03 2022 година – The young minds solve the climate change, Berlin 🇨🇾🇧🇬🇷🇸🇵🇹🇮🇹🇲🇰🇵🇱🇩🇪

Во текот на оваа младинска размена учествуваа младински преставници од 8 ЕУ земји кои во текот на 8 дневни активности од областа на не формалното образование имаа можност да ги подобрат своите компнетеции, вештини и знаења во областа на заштитата на животната средина и борбата против климатските промени.

Целите на оваа младинска размена беа:

– Доближување на младите до штетните активности и навики кои влијаат негативно врз животната средина

– Подобрување на едукативните компентеции во процесот на борба против климатски промени

– Промоција на акции за подигање на јавната свест во процесот на борба провтив загадувањата низ цела ЕУ

– Креирање на едукативни видеа за подигање на ЕКО свеста низ Европа

– Промоција на Ерасмус+ програмата за активна социјализација и афирмација на младите пред отворено ЕУ општество

 

Leave a Reply