Ерасмус+ Тренинг Курс КА153 – “3I – Inclusion, innovation, involvement”- Џаково, Хрватска 🇭🇷 08-16.11.2022

By December 22, 2022 NGO
Кочани, 22.12.2022
3 младински работници преставници на нашата организација имаа можност да учествуваат во тренинг курс поддржан од Ерасмус плус програмата преку кој ги подобрија своите компетентенции, знаења и вештини поврзани со социјалната инклузија и работа со маргинализирани лица.
Во текот на процесот на соработка младинслите работници се стекнаа со нови практични искуства кои се очекува во блиска иднина да ги имплементираат во рамките на нашите проектни активности. Преку оваа обука беа промовирани методи за вклулување на маргинализраните категории во активен социјален живот со користење на методите на социјална инклузија.
Во текот на овој тренинг курс младинските работници се доближија до практиките за едукација на младински работници преку методот на социјална инклузија и поддршка на ранливите категории кои се очекува да ги имплементираат во своето секојдневие и во идните активности на организацијата.
Преку организирање на интеркултурна вечер беше промовирана 🇲🇰 култура преку традиционална храна, песна и танци.

СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ИДНИ ПОВИЦИ И АКТИВНО ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО ЕРАСМУС+ СОРАБОТКИТЕ!

ИСКРЕНО ВАШ

ЈЈ

Leave a Reply