Ерасмус+ Тренинг Курс IMPROVEMENT OF MENTAL HEALTH AFTER A LOCK DOWN, Атина, Грција 18-26.08.2022 🇬🇷

By August 31, 2022 September 9th, 2022 NGO

Кочани, 31.08.2022

Ерасмус+ Тренинг курс MPROVEMENT OF MENTAL HEALTH AFTER A LOCK DOWN, Атина 🇬🇷

4 преставници на нашата организација – младински работници учествуваа на Youth Workers Mobiliti – Тренинг курс – IMPROVEMENT OF MENTAL HEALTH AFTER A LOCK DOWN која се одржа од 18 до 26 август во Атина – Грција.

ЦЕЛИТЕ НА ОВОЈ ТРЕНИНГ КУРС БЕА:

Овој проект има за цел:
• Обезбедете платформа за размислување и анализа на начините на кои оваа пандемија влијаеше на нашите животи.
• Разговарајте за новите предизвици што ги создаде кризата и за начинот како најдобро да им пристапиме.
• Истражете ги новите можности (методи, алатки, итн.) кои сме ги развиле и/или подобриле
• Зајакнување на самодовербата и научете како да се справите со анксиозноста и стравот.

Главна идеја на проектот
Пред неколку месеци, целата планета доживеа нешто невидено, глобална пандемија против која сите моравме да бидеме во карантин. Многу животи беа изгубени, а државите беа повикани да ги намалат катастрофите и да ги заштитат нашите животи. Во меѓувреме, нашите животи радикално се промени. Одеднаш ни се „скрши“ рутината и моравме да се навикнеме да живееме во „изолација“. Значи, оваа програма има за цел креативно да го изрази преку различни алатки на уметноста (креативно пишување, сликарство, театар итн.) целиот овој опсег на емоции. Да зборуваме, да слушаме, да почувствуваме, свесно да ги доживееме овој пат сите овие емоции, кои можеби сме избрале да ги скриеме длабоко во нас и да се ослободиме од нив.

СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ИДНИ ПОВИЦИ И АКТИВНО ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО ЕРАСМУС+ СОРАБОТКИТЕ!

ИСКРЕНО ВАШ

ЈЈ

Leave a Reply