Ерасмус + Mладинска размена ALERT Advancing Lifesaving Education & Response Tactics, Капатанени, Романија 🇷🇴 08-17.11.2023

By December 14, 2023 NGO

Кочани 14.12.2023

Дисиминација и промоција на постигнати резултати од Ерасмус плус 🇪🇺 КА152 младинска размена ALERT Advancing Lifesaving Education & Response Tactics, 08-17 Ноември одржана во Капатанени Романија 🇷🇴.
🛑 5 младински лидери преставници на нашата организација учествуваа во Ерасмус+ младинска размена поддржана од ЕУ. Во текот на оваа соработка тие ги подобрија своите компетенции и вештини во областа на справување со природни катастрофи и нивното влијание врз природата. Во текот на проектот нашите учесници ги промовира нациолни те предизвици со кои се соочува 🇲🇰 како што се пожарите со кои се соочуваме секоја летна сезона. Преку презентација беше промовиран и проблемот со дивите депонии кои се фактор за појава на пожари, загадување и уништување на природата.
🛑 Со организација на културна презентација беше промовирана 🇲🇰 култура и традиција преку промоција на производи, песна и едукативен квиз. Учесниците имаа можност да се доближат до различни 🇪🇺 култури и традиции кои беа промовирани во текот на оваа соработка. Во текот на проектот учествуваа младински лидери од 🇷🇴🇹🇷🇵🇱🇬🇷🇭🇺🇧🇬.

СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ИДНИ ПОВИЦИ И АКТИВНО ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО ЕРАСМУС+ СОРАБОТКИТЕ!

ИСКРЕНО ВАШ

ЈЈ

Leave a Reply