Проект – “Dialogue for future: building communication bridges“

By January 25, 2021 September 10th, 2021 NGO

Кочани, 25.01.2021

Преставници на нашата организација денес учествуваа на онлине состанок во рамките на проектот “Dialogue for future: building communication bridges“.

Во текот на состанокот, беа дефинирани идните активности кои ќе бидат организирани од страна на Јунајтед Јут организацијата.

Јунајтед Јут во следниот период (крај на февруари, почеток на март) ќе организира 2 работилници – предавања на тема – ЈАС И РАЗЛИЧНИТЕ КУЛУТРИ – ME AND DIFFERENT CULTURES.

Целта на оваа обука ќе биде младите да се запознаат како да креираат дијалог за соработка со лица од различни кулутри и националности. Во текот на овој процес ќе учествуваат млади од 18-30 години кои ќе имаат можност да ги промовираат своите ставови, искуства и практики.

За оваа активност, организацијата ќе објави ЈАВЕН ПОВИК за учество и ќе ги покани своите членови да учествуваат во соработката – за подетални информации следете ја нашата веб страница, facebook страница и instragram.

За повеќе информации за проектот посетете ја Fаcebook страницата:

https://www.facebook.com/Dialogue-for-future-building-communication-bridges-101060421833148

ЈУНАЈТЕД ЈУТ