WORKSHOP: MOVING MOUNTAINS FOR MENTAL HEALTH AND WELL-BEING

By December 9, 2020 September 10th, 2021 NGO

Кочани, 09.12.202

Преставници на нашата организација организираа работилница за заштита на менталното здравје која се одржа на Осоговските планини Moving mountains for mental health and well-being.

Во текот на денот, учесниците уживаа и во природните богатства на Oсоговијата, но ги промовираа и своите идеи за поголема здравствена заштита преку спортски активности и планинарење.

Преку оваа соработка се креираа идеи за подигање на  заштита на менталното здравје на младите преку младинска работа и младински активизам.

Младинските работници дефинираа план за во иднина да организираат работилница за заштита на менталното здравје на младите во соработка со локалните основни и средни училишта.

ВАЖНО:

Да се грижиме за нашето ментално здравје и да бидеме активини за подобра благосостојба и контрола на негативните влијанија кои можат да предизвикат нарушување на здравјето!