Преставници на нашата организација во посета на Универзитетот ” Гоце Делчев” Штип – Факултет за информатика

By February 5, 2020 September 10th, 2021 NGO

Преставници на нашата организација во посета на Универзитетот ” Гоце Делчев” Штип – Факултет за информатика

 

Во изминатиот период нашата организација оствари голем број на средби со инстутции, центри, екпсерти, младински работници, волонтери, ученици и професори. Целта на овие состаноци и дијалози беше промоција на целите и задачите на организацијата. Преставници на нашата организација присуствуваа во посета на Универзитетот ”Гоце Делчев ” , Штип факултет за информатика. Тие ја презентираа нашата организација пред професорката Д-р Татјана Атанасова Пачемска која што ја извршува и функцијата Декан на Електро факултетот. Во текот на разговорот професорката ѓи поддржа инцијативите на организацијата и ја даде својата поддршка и покажа интерес за идна соработка. Таа во текот на разговорот ѓи промовираше своите искуства во областа на Ерасмус + програмата и сподели свои лични искуства, активности и идеји кои што ќе би можеле да ѓи мотивираат нашите членови да учествуваат во меѓународна соработка и промоција на знаења и можности.