ТРЕНИНГ КУРС Act for changes Писури Кипар од 22 до 26 Јуни

By July 14, 2021 September 10th, 2021 NGO

14,07,2021 Кочани

Во периодот од 22 до 26 јуни 3 преставници на нашата организација КОСТАДИН РУНЧЕВ, МИЛКО МИХАЈЛОСКИ И ЛОРЕТА ТОДОВОРСКА имаа можност да учествуваат во Ерасмус+ Тренинг курс кој се одржа во Писури Кипар. Проектот промовираше 36 младински работници од 7 ЕУ невладини организации од – Кипар, Македонија, Португалија, Грузија, Арменија, Хрватска и Бугарија.

Проектот се фокусираше на активно учество на младите и ненасилен активизам. Неформалното образование е еден од најдобрите начини целната група да ги натера да размислат за нивната улога во нивните заедници. Во текот на овој проект нашите преставници имаа можност да учествуваат во културни практични посети на Лимасол и Никозија.

Целта на проектот беше промовирање на ненасилен активизам како ефективна алатка за младинско учество и вклучување на млади луѓе со помалку можности, особено млади кои живеат во села, внатрешно раселени млади луѓе, бегалци и малцински групи.

Главните цели на проектот беа: 

-Да се ​​поддржи процесот на соработка и комуникација меѓу младите со помалку можности што живеат во различен дел од Европа;

– Да се ​​запознаат со елементите и формите на дискриминација и како и зошто да се бориме против неа;

-Да се ​​запознаат учесниците со концептот на демократско граѓанство;

– Да се ​​подигне свеста за главните принципи на младинско учество и ненасилен активизам како ефективен инструмент;

– Да се ​​зголемат компетенциите на учесниците за социјален / ненасилен активизам и да се анализираат врските со младинското учество и демократското граѓанство;

– Да се ​​зголемат компетенциите на учесниците да иницираат, дизајнираат и спроведуваат ненасилни акции и кампањи преку дигитални алатки (фотографија, видеографија).

– Да се ​​обезбеди безбеден простор и можност за учесниците да планираат и спроведуваат последователни активности во заедниците;

– Да им се обезбеди можност на младите да ја претстават својата култура, да научат за другите и да ги споделат своите специфични ставови;

– Да се ​​запознаат со елементите на програмата Еразмус + и нејзините придобивки;