11 Јули Светски ден на населението – Само заеднички може да се избориме за наша подобра иднина!

By July 11, 2020 September 10th, 2021 NGO

11 Јули 2020

Само заеднички може да се избориме за наша подобра иднина!

Канцеларијата на Фондот на Обединетите нации – УНФПА денеска го одбележува Светскиот ден на населението.

Светскиот ден на населението за прв пат се одбележа на 11 јули 1990 година во повеќе од 90 држави во светот. Основната цел беше да се зголеми свесноста за итните и важни прашања поврзани со светската популација особено во контекст на севкупниот развој.

Генералното собрание на OН со Резолуцијата 45/216 на 21 декември 1990 година ја донесе одлуката Светскиот ден на населението да продолжи редовно да се одбележува низ целиот свет јакнејќи ја свесноста за прашањата поврзани со светската популација.

Меѓународната конференција за човекови права на Обединетите нации пред 50 години го прогласи планирањето на семејството за човеково право, за да денес е широко прифатено како основа за бројни права. Оттаму, правото на планирање на семејството вклучува уживање и на други права како што се правото на здравје, на образование и на достоинствен живот.

Пристапот до безбедно и доброволно планирање на семејството има централно место во јакнење на родовата еднаквост и е клучен фактор за намалување на нееднаквостите и сиромаштијата. Обезбедувањето на универзален пристап до здравствени услуги за репродуктивното здравје, вклучително и планирање на семејството, го забрзува напредокот на државата кон намалување на сиромаштијата и остварувањето на глобалните развојни цели, посочуваат од УНФПА.