Erasmus+🇪🇺 Младинска размена, Nature is us Банско, Бугарија 🇧🇬 – 07-14.04.2023

By April 25, 2023 July 13th, 2024 NGO
Кочани, 25.04.2022
Преставници на нашата организација учествуваа во младинска размена која промовираше активности за заштита на животната средина и промоција на зелени практики за борба против загадувањето во Европа и климатсктие промени. Во текот на оваа соработка 5 преставници од нашата организација (4+1 национален лидер) се стекнаа со нови знаења, вештини и способности за заштита на животната средина и одржување на природните ресурси.

Учесниците од нашата организација ги промовираа нашите 🇲🇰 зелени практики и методи за одржлив развој и промоција на зелени практики и навики. Преку промоција на различни методи од областа на заштитата на животната средна нашата организација беше промовирана како институција која нуди можности за едукација на младите во областа на заштита на животната средна и прмоција на младите како лидери кој промовираат зелени промени и се вклучуваат во еко акции за заштита на природните ресурси.
Во текот на оваа соработка младите учесници ги промовираа нашата култура, традиција преку промоција на 🇲🇰 храна, пијалоци, песна и забавни игри. Во текот на проектот беа промовирани 🇲🇰 култура и традиција со промоција на храна, пијалоци и традиционални танци и музика. Во текот на интеркултурната вечер беше организиран Кахут квиз за промоверка на културните знаења, вештини и компентеции на младите и нивните познавања на македонската култура и традиција.

СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ИДНИ ПОВИЦИ И АКТИВНО ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО ЕРАСМУС+ СОРАБОТКИТЕ!

ИСКРЕНО ВАШ

ЈЈ

Leave a Reply